14. jan, 2018

Valper

I desember var Daisy på beøsk hos N UCH RL I RL II LP I RL III Skredderstuens Carl Oskar. Nå ser det ut til at det blir valper av besøket. ☺ Daisy er nå på dag 26 og man ser tydelig at pattene har vokst og blitt mer rosa. I tillegg har hun dårlig matlyst på hundemat men meget god matlyst på menneskemat. Dette er akkurat det samme som ved forrige drektighet. Daisy har termin ca. 17-20. Februar. De som ønsker å stå på interesselisten i valp er nå velkomne til å ta kontakt. Anbefaler å lese "valp fra oss" først.